Začetki pasemske vzreje v Sloveniji segajo v obdobje od leta 1975 do 1980, ko je g. Lazslo Slivka, po rodu Madžar, pripeljal prve perzijke v Slovenijo. G. Slivka je dobro sodeloval s člani madžarske felinološke zveze, ki je bila že takrat članica mednarodne organizacije FIFe (Federation International Feline).

Prve perzijke z oznakami (himalajke) pa je iz rodne Švice uvozila ga. Madeleine Hočevar. Bila je članica švicarske felinološke zveze in s tem tudi članica FIFe. Po njeni zaslugi so se takrat se maloštevilni lastniki in ljubitelji pasemskih mačk v Sloveniji ter takratni Jugoslaviji seznanjali s pravili razstavljanja in pasemske vzreje, ki jih predpisujejo pravila mednarodne zveze FIFe.

Leta 1984 je bila v Mariboru velika razstava malih živali. Največ zaslug, da so na tej razstavi lahko lastniki in vzreditelji predstavili svoje mačke imata ga. Madeleine Hočevar in g. Zvonko Kokolj. Prisotnih je bilo 25 razstavljalcev in 32 mačk. Večna prisotnih mačk je izhajala iz vzrejališča LOTUS (L. Slivka), devet razstavljenih mačk pa je bilo iz vzrejališča de CARNIOLE od ge. M. Hočevarjeve.

Zanimanje za pasemske mačke je bilo vedno večje, zato je bilo v letu 1985 ustanovljeno FELINOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE.

Število članov je skokovito naraščalo po vsej Sloveniji. Ustanovljena so bila društva v Celju, Ljubljani in Zasavju ter nato se v Mariboru, Lenartu in Kamniku. Prve stike z mednarodnimi sodniki so imele naše mačke in njihovi lastniki v Ljubljani, decembra 1986, ko je bila v sklopu republiške razstave malih živali tudi prva nacionalna razstava mačk. Mačke sta ocenjevala takratni predsednik FIFe, žal sedaj že pokojni, g. B.C. Jimieson iz Nemčije in ga. E. Steinhauser iz Avstrije. Uradni opazovalec FIFe je bil g. H. Steinhauser, ki je ne samo nadzoroval in opazoval potek dela našh organizatorjev pač pa tudi veliko pomagal pri strokovnem delu in sami pripravi razstave. Razstavljenih je bilo 129 perzijskih mačk.

Druga nacionalna razstava mačk je bila leta 1987 v Celju. Takrat je mačke prvič ocenjevala tudi ga. Hanne Sofie Sneum, mednarodna danska sodnica, ki je prinesla v Slovenijo prvega orientalca. Tega je danes že pokojna danska vzrediteljica ga. Susse Leiditz podarila mladi slovenski zvezi.

Leta 1987 so Felinološka društva v Sloveniji ustanovila Zvezo felinoloških društev Slovenije - ZFDS, ki je bila v tem letu tudi uradno registrirana pri pristojni upravni enoti.

Po tej uspešni razstavi nas je FIFe leta 1988 na svoji redni letni skupščini v Comu (Italija) sprejela za polnopravno članico.

Dolgo časa so pri nas prevladovale samo perzijske in siamsko-orientalske pasme. Po osamosvojitvi Slovenije pa so se začele pojavljati tudi druge pasme kot so: abesinka, britanka, devon-rex, ruska modra, turška angora, maine-coon, norveška gozdna, sveta birmanka, ragdoll, japonska bobtail....

Danes je v ZFDS vključenih pet felinoloških društev, ki prirejajo vsako leto najmanj štiri mednarodne razstave pasemskih mačk.