1. Kdo lahko razstavlja?
 
Na razstavah, ki so organizirane pod okriljem FIFe v Sloveniji ali v tujini, lahko razstavljajo mačke le aktivni člani društev v ZFDS (poravnana članarina v ZFDS / FIFe za leto razstave). Mačke morajo biti vpisane v Rodovno Knjigo ZFDS, morajo biti čipirane in cepljene po programu. Člani lahko razstavljajo tudi mačke, ki so v postopku nostrifikacije in registrirane ter čipirane domače mačke.
 

2. Prijava na razstavo

Prijava preko interneta - online
 
a) oddajte online prijavo
b) potrditev oddaje online prijave pošljite na naslov zfds@zfds.si s prošnjo po potrditvi članstva pri organizatorju razstave
c) sekretar ZFDS bo preveril podatke prijave in organizatorju razstave potrdil vaše članstvo v ZFDS

V primerih ko organizator ne omogoča online prijav ali pa razstavljalec iz poljubnega razloga ne more oddati prijave preko interneta, lahko izpolni obrazec Prijavnica za razstavo, ki je objavljen na strani www.zfds.si/sl/dokumenti.

Prijava s prijavnico - word
 
a) razstavljalec izpolni obrazec Prijavnica za razstavo in ga po elektronski pošti pošlje na naslov zfds@zfds.si s prošnjo po potrditvi njegovega članstva organizatorju razstave
b) sekretar ZFDS bo preveril podatke in organizatorju razstave potrdil vaše članstvo v ZFDS ter jim posredoval izpolnjeno prijavnico
 
Razstave v tujini
 
Po sklepu izvršnega odbora ZFDS se rezultati doseženi na razstavah v tujini, ko lastnik / razstavljalec svoje prijave ni posredoval v potrditev ZFDS (neizvedena točka b v postopku prijave), ne upoštevajo pri doseganju nazivov niti v točkovanju prvenstva ZFDS.
 
Razstave v Sloveniji
 
Organizatorji razstav v Sloveniji z ZFDS sklenejo dogovor, da bodo vse prispele prijave članov društev v ZFDS sami poslali v potrditev ZFDS, zato članom tega (točka b v postopku prijave) izjemoma ni potrebno narediti.
 

3. Po razstavi

Slike potrdil o dosežkih vaših mačk na razstavi lahko v roku 30 dni pošljete s spletnim obrazcem Dosežek na razstavi ali po navadni pošti na naslov:

ZFDS Rodovna knjiga
Otemna 3
3201 Šmartno v Rožni dolini
 

4. Razno

a) V tujini lahko razstavljajo le člani za katere je organizator prejel potrditev veljavnega članstva od njegove matične zveze. To pomeni, da če se nek član ZFDS prijavi na razstavo v tujini brez da bi o tem obvestil ZFDS, mu organizator razstave ne sme dovoliti razstavljanja.

b) V kolikor se na razstavo v tujini prijavite preko online sistema prijav, ni potrebno izpolnjevati obrazca Prijavnica na razstavo temveč v potrditev posredujete kar potrditev online prijave.

c) Organizator običajno omogoča tudi vpis opomb na prijavo. Tu lahko vpišete, da že imate oceno od napovedanega sodnika na razstavi in prosite, da se vaše mačke ne dodeli njemu.

d) Prijava na razstavo vključuje tudi obveznost udeležbe. V kolikor se prijavite, nato pa se razstave ne udeležite (in ne odjavite do predvidenega roka), ima organizator pravico prijavnino terjati od ZFDS od vašega matičnega FD, ki jo bo nato izterjal od vas.

e) Če vam ne odgovorimo na vašo prošnjo po potrditvi prijave, nas na to nujno opozorite še predno se odpravite na razstavo.

f) Podrobna pravila razstavljanja in ocenjevanja so opisana v FIFe Show rules.