Statut ZFDS - 17.12.2019

Originalni Statut ZFDS, sprejet na skupščini ZFDS in potrjen na upravni enoti Celje, se hrani v arhivu ZFDS.


Pravilniki ZFDS


Rodovna knjiga ZFDS

 • Prijava lastništva mačke
  • ureditev lastništva mačke, ki že ima ZFDS rodovnik, v Rodovni knjigi ZFDS
  • vpis vaše mačke v Register domačih mačk ZFDS
  • brezplačno
 • Registracija legla
  • naročilo Rodovni knjigi ZFDS za izdajo rodovnikov
  • pristojbina za posameznega mladiča v leglu: 10 EUR
  • pristojbina za vpis očeta v Rodovno knjigo ZFDS: 15 EUR
   • sklep VK ZFDS: Plačilo je potrebno za vsako posamično paritev (leglo) s samcem, ki ni v lasti člana društva v ZFDS. Posamezen vzreditelj za posameznega samca pristojbino poravna le enkrat (ob prvi paritvi), ne glede na samico.
 • Dosežek na razstavi
  • pošiljanje certifikatov za pridobitev naziva in sodelovanje v Prvenstvu ZFDS
  • brezplačno
 • Zdravstveni test
  • vstavitev rezultata zdravstvenega testa mačke v arhiv RK
  • brezplačno
 • Ponovna izdaja dokumenta (duplikat)
  • naročilo izdaje duplikata oz. spremenjenega dokumenta (rodovnik, potrdilo o nazivu, ...)
  • pristojbina 6 EUR

Druge pristojbine

 • Rodovnik s pripisom imena novega vzrejališča
  • ponovna izdaja rodovnikov za leglo registrirano že pred registracijo vzrejališča
  • pristojbina za en rodovnik: 12 EUR
 • Izdaja novih dokumentov
  • duplikat ali popravek rodovnika, duplikat ali popravek potrdila o nazivu
  • pristojbina: 6 EUR
 • Poštnina za storitev registracije legla / nostrifikacija za ne-SLO rezidente
  • pristojbina 6 EUR
 • Potrdilo o doseženem nazivu
  • podelitev na naslednji razstavi v Sloveniji
  • brezplačno

Banka

Pristojbine nakažite na TRR ZFDS: SI56 6100 0001 8534 040   BIC: HDELSI22

Delavska hranilnica d.d.
Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

Obrazci Vzrejne komisije ZFDS 


Drugo