1. Prijava na razstavo

Na razstave se je tipično možno prijaviti na dva načina:

 • preko interneta (online) ali
 • s prijavnico (word)
Na prijavnicah na razstave v Sloveniji v polje Član vpišete vaše društvo.
V tujini razstavljalci predstavljajo ZFDS in ne svojega društva, zato na prijavnico v polje Član vpišejo ZFDS.
 

a) Prijava preko interneta (online)

 • oddajte online prijavo na strani organizatorja razstave
 • potrditev oddaje online prijave posredujte na naslov zfds@zfds.si s prošnjo po potrditvi članstva v društvu v ZFDS
 • sekretar ZFDS bo preveril podatke prijave in organizatorju razstave potrdil vaše članstvo v ZFDS

V primerih, ko organizator ne omogoča online prijav ali pa razstavljalec iz poljubnega razloga ne more oddati prijave preko interneta, lahko izpolni obrazec Prijavnica za razstavo, ki je objavljen na strani www.zfds.si/sl/dokumenti.

b) Prijava s prijavnico (word)

 • razstavljalec izpolni obrazec Prijavnica za razstavo in ga po elektronski pošti pošlje na naslov zfds@zfds.si s prošnjo po potrditvi njegovega članstva organizatorju razstave
 • sekretar ZFDS bo preveril podatke in organizatorju razstave potrdil vaše članstvo v ZFDS ter jim posredoval izpolnjeno prijavnico

c) Prijava s postopkom na strani Koledar razstav 

 • pri želeni razstavi kliknite gumb Prijavi mačke
 • v seznamu vaših mačk ustrezno obkljukajte dneve pri posameznih mačkah, ki jih želite razstavljati
 • kliknite gumb Pripravi
 • preverite vsebino pripravljene pošte in če je vse OK, kliknite gumb Pošlji 
 

2. Po razstavi

V roku 30 dni po razstavi oddajte obrazec Dosežek na razstavi 

3. Razno

a) Organizator običajno omogoča tudi vpis opomb na prijavo. Tu lahko vpišete, da že imate oceno od napovedanega sodnika na razstavi in prosite, da se vaše mačke ne dodeli njemu.

b) Prijava na razstavo vključuje tudi obveznost udeležbe. V kolikor se prijavite, nato pa se razstave ne udeležite (in ne odjavite do predvidenega roka), ima organizator pravico prijavnino terjati od ZFDS. ZFDS bo prijavnino terjal od vašega matičnega FD, ki jo bo nato izterjal od vas.

c) Če vam ne odgovorimo na vašo prošnjo po potrditvi prijave, nas na to nujno opozorite še predno se odpravite na razstavo.

d) Podrobna pravila razstavljanja in ocenjevanja so opisana v FIFe Show rules.