STATUT

Originalni Statut ZFDS, sprejet na skupščini ZFDS dne 03.06.2016, potrjen na upravni enoti Celje, se hrani v arhivu ZFDS.

 

PRAVILNIKI

 

OBRAZCI

 
 

SPLETNI OBRAZCI

 
 

PRISTOJBINE, velja do 30.4.2018

Banka

Delavska hranilnica d.d.
Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
IBAN: SI56 6100 0001 8534 040
BIC: HDELSI22
 

Rodovnik s transferjem (en mladič)

9,00 EUR 

Nostrifikacija rodovnika v rodovno knjigo ZFDS

15,00 EUR 

Vpis očeta v rodovno knjigo ZFDS

10,00 EUR 

Drugi in nadaljnji prenosi lastništva  v rodovni knjigi ZFDS  (član ZFDS – član ZFDS)

6,00 EUR 

Drugi in nadaljnji prenosi lastništva v rodovni knjigi ZFDS  (član ZFDS – nečlan)

6,00 EUR 

Drugi in nadaljnji prenosi lastništva v rodovni knjigi ZFDS (nečlan – član ZFDS)

6,00 EUR 

Drugi  nadaljnji prenosi lastništva v rodovni knjigi ZFDS  (nečlan - nečlan)

20,00 EUR 

Duplikat  (rodovnik + transfer, potrdilo o nazivu)

6,00 EUR 

Popravki EMS Kode (izdaja novih dokumentov - rodovnik, transfer, potrdilo o nazivu)

6,00 EUR 

 
 

Popis legla 

25,00 EUR + potni  stroški 

 
 

Registracija vzrejališča v ZFDS / FIFe

50,00 EUR 

Rodovnik + transfer  s pripisom imena vzrejališča

10,00 EUR 

  
 

Članarina v ZFDS / FIFe

11,00 EUR 

Vpisnina za novega člana v ZFDS / FIFe (enkratno vplačilo)

6,00 EUR 

Letna članarina v posameznih društvih – v skladu  s  cenikom društva

 

*Poštnina za storitev registracije legla/nostrifikacija za ne-SLO residente

6,00 EUR