STATUT

Originalni Statut ZFDS, sprejet na skupščini ZFDS dne 17.12.2019, potrjen na upravni enoti Celje, se hrani v arhivu ZFDS.


PRAVILNIKI


RODOVNA KNJIGA

 • Obrazec VK-2: Registracija legla
  • naročilo Rodovni knjigi ZFDS za izdajo rodovnikov
  • pristojbina za posameznega mladiča v leglu: 10 EUR
  • pristojbina za vpis očeta v Rodovno knjigo ZFDS: 15 EUR
   • sklep VK ZFDS: Plačilo je potrebno za vsako posamično paritev (leglo) s samcem, ki ni v lasti člana društva v ZFDS. Posamezen vzreditelj za posameznega samca pristojbino poravna le enkrat (ob prvi paritvi), ne glede na samico.
 • Dosežek na razstavi
  • pošiljanje certifikatov za pridobitev naziva in sodelovanje v Prvenstvu ZFDS
  • brezplačno

DRUGE PRISTOJBINE

 • Rodovnik s pripisom imena novega vzrejališča
  • ponovna izdaja rodovnikov za leglo registrirano že pred registracijo vzrejališča
  • pristojbina za en rodovnik: 12 EUR
 • Izdaja novih dokumentov
  • duplikat ali popravek rodovnika, duplikat ali popravek potrdila o nazivu
  • pristojbina: 6 EUR
 • Poštnina za storitev registracije legla / nostrifikacija za ne-SLO rezidente
  • pristojbina 6 EUR
 • Potrdilo o doseženem nazivu
  • podelitev na naslednji razstavi v Sloveniji
  • brezplačno

BANKA

Pristojbine nakažite na TRR ZFDS:

IBAN: SI56 6100 0001 8534 040
BIC: HDELSI22
Delavska hranilnica d.d.
Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

DRUGI OBRAZCI